dijous, 28 d’abril del 2011

Castell de Garx


Nom:
Castell de Garx
Ubicació:
Bolulla, la Marina Baixa
Tipologia:
Castell
Època:
Medieval
Estil:
Medieval
Estat:
Enrunat.

Síntesi històrica

        Jaume I feu donació del castell i lloc de Garx al bisbes i al capítol de València a parts iguals, a 26 de febrer de 1273.

       Durant la rebel·lió mudèjar de 1276, el castell de Garx, fou un dels focus més bel·ligerants. El 15 de febrer de 1277 l’alcaid mudèjar, Abu Ishaq, rendí la plaça al propi rei Pere el Gran.
Arquitectura:
       De planta irregular, presenta tres recintes diferenciats. Dels dos recintes inferiors sol queden restes de cementació. En el recinte superior es conserva part dels murs, d’una torres circular i el dipòsit d’aigua

1 comentari: