dijous, 28 d’abril del 2011

Castell de Garx


Nom:
Castell de Garx
Ubicació:
Bolulla, la Marina Baixa
Tipologia:
Castell
Època:
Medieval
Estil:
Medieval
Estat:
Enrunat.

Síntesi històrica

        Jaume I feu donació del castell i lloc de Garx al bisbes i al capítol de València a parts iguals, a 26 de febrer de 1273.

       Durant la rebel·lió mudèjar de 1276, el castell de Garx, fou un dels focus més bel·ligerants. El 15 de febrer de 1277 l’alcaid mudèjar, Abu Ishaq, rendí la plaça al propi rei Pere el Gran.
Arquitectura:
       De planta irregular, presenta tres recintes diferenciats. Dels dos recintes inferiors sol queden restes de cementació. En el recinte superior es conserva part dels murs, d’una torres circular i el dipòsit d’aigua

dimarts, 26 d’abril del 2011

Castell de Beselga


Nom:
Castell de Beselga
Ubicació:
Estivella, Camp del Morvedre
Tipologia:
Castell
Època:
Medieval
Estil:
Medieval
Estat:
Ruines

Síntesi històrica:
       L’alqueria de Beselga, llavors defensada per una torre islàmica, fou lliurada en el 1248 a Adam de Paterna. En el 1374, el aleshores senyor del lloc, Guillén Colón  deixà terrenys per a construir una cartoixa que mai es va construir. En el 1449 Gracià de Monsoriu ordenà la construcció de tres cases i del castell adossat a la torre. 
Arquitectura:
       De planta rectangular, comptava amb dos plantes d’altura. Destaquen la porta d’arc de mig punt i les dos finestres germinades d’estil gòtic. La torre, a la qual s’adossà l el castell, és de planta quadrada i tres pisos d’altura.  

dissabte, 23 d’abril del 2011

Castell de Cofrents


Nom:
Castell de Cofrents
Ubicació:
Cofrents/Cofrentes, la Vall de Cofrents
Tipologia:
Castell
Època:
Segles XII i XIII
Estil:
Islàmic
Estat:
Parcialment restaurat

Síntesi històrica

       Pel Tractat d’Almizra, 1244, Cofrents passa a formar part del Regne de Castella. En el 1281 Alfons X de Castella  el cedi a Pere el Gran, integrant-se d’aquesta manera al Regne de València. Un any desprès se li encomanà la custodia del castell a Pere d’Aguiló.  
Arquitectura:
       De planta rectangular, s’accedeix a traves d’una porta d’arc de mig punt. Dos cubs i vuit torrases rematades amb merlets, reforçaven la muralla. Al interior del castell destaca la Torre de l’Homenatge de planta quadrangular. 

dijous, 21 d’abril del 2011

Castell d'Albalat dels Ànecs


Nom:
Castell d’Albalat dels Ànecs
Ubicació:
Cabanes, La Plana Alta
Tipologia:
Castell
Època:
Segle XIII
Estat:
Ruïnes
Estil:
Medieval

Síntesi històrica
       El castell fou construït per bisbat de Tortosa, al voltants del 1280, amb la finalitat de poblar la zona. En el 1575 el lloc d’Albalat dels Ànecs  fou incorporat a Cabanes i poc a poc va anar abandonant-se el lloc.
Arquitectura:
       De planta quadrangular format per recintes, destaca les restes de la torre de planta quadrada i llenços de muralla enmerlats. 

dimarts, 19 d’abril del 2011

Torres de Quart


Nom:
Torres de Quart
Ubicació:
Barri del Carme, València
Tipologia:
Porta i torres
Època:
Segle XV
Estil:
Gòtic.
Estat:
Restaurat.

Síntesi històrica
       En 1356 s’ordenà al Consell General de la Ciutat de València la construcció d’una nova muralla, que protegia el nous ravals sorgits a extramurs, Boatella, Xerea, etc. Aquesta muralla construïda a corre-cuita, davant la possibilitat d’atac per part del rei Pere de Castella,  es va dotar de modestes portes d’entrada a la ciutat.
       A la primera meitat del segle XV els Jurats de la ciutat de València decidiren construir portes més adients per a la ciutat. Així en el 1441 comença la construcció de la nova porta del camí de Quart, sota les ordres del arquitecte Francesc Baldomar.  Desprès es feren càrrec de l’obra Jaume Perez, 1460, i Pere Compte, fins al 1468. Finalment Pere Bonfill acabà el portal en el 1493.  
Arquitectura:
       Es tracta d’un cos central de planta rectangular, on es situa la porta d’arc de mig punt per la qual s’accedia a la ciutat. Aquest cos esta flaquejat per dos torres de planta rectangular, cap a l’interior, i cilíndrica, cap a l’exterior, rematades en merlets. Entre les dues torres, dalt del portal, hi ha un matacà enmerlat. 

diumenge, 17 d’abril del 2011

Castell de Busot


Ubicació:
Busot, l’Alacantí
Tipologia:
Castell
Època:
Segle XII
Estil:
Medieval
Estat:
Ruïnes
Declaració:
BICDirecció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Síntesi històrica:

Pel Tractat d'Almizra el castell de Busot quedà dins del territori castellà, convertint-se aleshores en un castell fronterer. En el 1296, durant la guerra amb Castella,  Jaume II s'annexionà les terres de Múrcia, iniciant-se una disputa per la seva possessió per part dels reis d'Aragó i Castella. En 1304, segons la “Sentència Arbrital de Torrelles” passà a formar part del Regne de València, confirmat un any desprès, 1305, pel “Tractat d'Elx”. 

Arquitectura:

En el recinte principal destaca la Torre Motxa de planta poligonal, que defèn l'accés al castell. Restes de murs, d’un dipòsit d’aigua i d’un habitacle son els elements que acompanyen a la torre.  

Com anar-hi:

dimecres, 13 d’abril del 2011

Torre d'Olla


Nom:
Torre d’Olla
Ubicació:
Marines, el Camp del Túria
Tipologia:
Torre
Època:
Medieval
Estil
Medieval
Estat:
Ruïnes

Síntesi històrica
       L’alqueria d’Olla, que pertanyia al terme de Llíria, fou lliurada a Roderic Sanç, el 21 de febrer de 1238.  
Arquitectura:
       De planta quadrada, a la qual s’accedeix per una porta situada en la segon planta de l’edifici annex, de fabrica més moderna.  

dilluns, 11 d’abril del 2011

Castell i muralles d'Andilla


Nom:
Castell i muralles d’Andilla
Ubicació:
Andilla, Els Serrans
Tipologia:
Castell
Època:
Medieval
Estil:
Medieval
Estat:
Totalment ensorrat.

Síntesi històrica
       El 27 de desembre de 1237, Jaume I lliurà el castell i vila d’Andilla a Ximén Perez d’Arenós.
Arquitectura:
       Es conserven algunes restes de la seva estructura, destaquen les de les tres torres en les que comptava el castell. La població estava envoltada per muralles, de les que només queda l porta d’entrada a la vila, ben conservada. 

dissabte, 9 d’abril del 2011

Castell de Cervera


Nom:
Castell de Cervera
Ubicació:
Cervera del Maestrat, el Baix Maestrat
Tipologia:
Castell
Època:
Medieval
Estil:
Medieval
Estat:
Ruïnes

Síntesi històrica
       Conquerit per Hug de Fullalquer, Mestre de L’Ordre de l’Hospital, el castell i territori de Cervera fou incorporada a la Castellania d’Amposta. En 1319 amb la desaparició de l’Ordre del Temple passà a les mans de l’Ordre de Montesa, de nova creació.
Arquitectura:
       De planta poligonal, presenta varis recintes. S’accedeix per una porta d’arc de mig punt, prop de la qual queden restes d’una xucoteta torre circular. Al seu interior Conserva nombroses restes de muralles i torres, destaca la Torre de l’Homenatge i varis dipòsits d’aigua. 

dimecres, 6 d’abril del 2011

Castell de Petrer


Nom:
Castell de Petrer
Ubicació:
Petrer,  Vinalopó Mitjà
Tipologia:
Castell
Època:
Segles XII, XIII i XV
Estil:
Islàmic
Estat:
Restaurat

Síntesi històrica
  En el 1296, durant la guerra amb Castella,  Jaume II s’annexionà tota la regió murciana, iniciant-se una disputa per la seva possessió per part dels reis d’Aragó i Castella. En 1304, segons la “Sentència Arbrital de Torrelles” passà a formar part del Regne de València, confirmat un any desprès, 1305, pel “Tractat d’Elx”. 
Arquitectura:
       La porta d’accés es d’arc de mig punt, defès per un balcó amatacant, Al seu interior troben  la torre de l’homenatge, de planta quadrada, d’època almohade. També hi trobaren la Sala Principal, de planta rectangular, d’època feudal i dos dipòsits d’aigua. 

dilluns, 4 d’abril del 2011

Castell de Bairén


Nom:
Ubicació:
Gandia, La Safor
Tipologia:
Castell
Època:
Segles X, XI i XIII
Estil:
Islàmic
Estat:
Rüines

Síntesi històrica
       A principis de 1239 Ibn Sindray, alcaid del castell de Bairen pacta amb Jaume I el lliurar-li el castell al termini de set mesos. A canvi cedia de forma immediata la torre albarranada, lloc on s’establí una guarnició cristiana. Al mes d’agost es lfeu efectiu el lliurament, juntament amb els castells de Rebollet, Palma, Borró, Vilella i Vilallonga. A partir d’aquest el castell exercí una funció militar, amb un destacament governat per un alcaid.
Arquitectura:
       Al recinte s’accedeix per una porta d’arc de mit punt, protegida per una torre circular. A la part sud es localitza l’albacar de planta triangular i reforçat amb tres torres circulars, aquí també es localitza un dipòsit aigua.  Destaca la torre albarranada. 

dissabte, 2 d’abril del 2011

Castell de Corbera


Nom:
Castell de Corbera
Ubicació:
Corbera, la Ribera Alta
Tipologia:
Castell
Època:
Medieval
Estil:
Medieval
Estat:
Ruïnes

Síntesi històrica
       El 15 de març e 1248 Jaume el Conqueridor lliura el castell de Corbera a Ramón de Rocafull. Poc desprès tornà a la corona, així en el 1263 fou cedit a Jofre Gilabert de Cruïlles.
Arquitectura:
       De planta allargada amb muralles emmerlades, sense  torres. Fora del recinte hi ha la torre albarrana de tres plantes d’alçada, enllaçada amb el recinte superior per un va en pas porticat, tot el conjunt rematat amb merlets. L’interior del recinte es conserven restes de la Torre de L’homenatge, així com altres restes.