dimecres, 30 de març de 2011

Castell de Castellfabib


Nom:
Castell de Castellfabib
Ubicació:
Castellfabib/Castielfabib, El Racó d’Ademús
Tipologia:
Castell
Època:
Medieval
Estil:
Medieval
Estat:
Ruïnes

Síntesi històrica:
       Conquerit als àrabs en el 1210 pel rei Pere el Catòlic, pare de Jaume I, qui compta amb el suport de l’Orde del Temple. Per aquest motiu el 6 des setembre del mateix any li cedi a l’Ordre del temple els delmes i primícies del castell de Castielfabib.  En el 1319 passa a l’Ordre de Montesa, hereva a la Corona d’Aragó dels bens templaris. 
Arquitectura:
       En la part alta del castell es visible, gràcies a una excavació, el dipòsit d’aigua així com restes de l’edifici principal. 

dilluns, 28 de març de 2011

Castell i muralles de Morella


Nom:
Ubicació:
Morella, Els Ports
Tipologia:
Castell
Època:
Segle XIII
Estil:
Islàmic
Estat:
Parcialment restaurat.

Síntesi històrica:
       Blasco d’Alagón comptava amb la promesa de Jaume el Conqueridor, de quedar-se amb tot el que conquerirà en terres sarraïnes. A principis d’octubre de 1231, Alagón, conquerí Morella. Aleshores el rei acudí al lloc amb la pretensió d’aconseguir la plaça per a la corona, ja que Morella valia tant com un comtat amb totes les seves pertinences. Desprès d’una àrdua negociació acordaren que Morella serà possessió de Blasco fins a la seva mort, amb la condició que la corona es reservava la torre celoquia com a senyal de sobirania.  Passat un temps  Blasco d’Alagón es rebel·la contra la corona, cosa que li causa la mort.  Motiu pel qual Morella passa a la corona amb qualitat de vila real i amb representació a les Corts Valencianes.
       En el 1358 Pere el Cerimoniós ordenà el  amurallament  de la ciutat de Morella que fou acabada en el 1465. La muralla compta amb catorze torres. 

Arquitectura:
       Les muralles, que envolten la ciutat, son de deu metres d’alçada i compten i dos amplada rematades amb merlets. Compta amb diterents postals: la Porta Ferrisà, de la neu, de sant Miquel, sant Mateu, del Rei i dels Estudiants. També hi ha diverses torres: del Pantó, del Racó, de la Font, Vella, d’Alós, de Beneito, de Fredes, de Forcall i de la Pólvora.
       El castell, situat en la part superior del tossal, és de planta poligonal  i compta amb diversos nivells. En el nivell més alt trobem la celoquia musulmana, o Torre de l’Homenatge, de planta quadrada que comptava amb tres plantes d’alçada.     

divendres, 25 de març de 2011

Torre de Beneixama


Nom:
Torre de Beneixama
Ubicació:
Beneixama, Alt Vinalopó
Tipologia:
Torre
Època:
Segles XII i XIII
Estil:
Islàmic
Estat:
Restaurada parcialment

Síntesi històrica:
       En el 1248, en el Llibre del Repartiment, l’alqueria de Beneixama fou donada a Pere Ballester i cinquanta colons cristians. En 1276 fou donada juntament amb la torre del mateix nom  a Gil Martí d’Oblites.
Arquitectura:
       De planta quadrada, es desconeix quina era la seva alçada, actualment es conserven restes de l’edificació fins a de quatre metres d’altura. 

dimecres, 23 de març de 2011

Castell de Carrícola


Nom:
Ubicació:
El Palomar, La Vall d’Albaida
Tipologia:
Castell
Època:
Segles X i XII
Estil:
Islàmic
Estat:
Restaurat

Síntesi històrica:
       En 1257 Jaume I dona l’alqueria i castell de Carrícola, al cavaller català, Ramón de Timor. En el 1270 la tornà a donar a la seva concubina Berenguela Alfonso de Molina.  
Arquitectura:
       Es tracta d’una torre de planta quadrada i set metres d’alçada la qual està envoltada per una muralla  

dilluns, 21 de març de 2011

Castell d'Aledua.


Nom:
Castell d’Aledua
Ubicació:
Llombai, La Ribera Alta
Època:
àrab
Estil:
Islàmic
Estat:
Ruïnes

Síntesi històrica:
       Llombai fou conquerida pel rei Jaume I 1238, que feu  donació a Guillem de Galàubia. En el 1261 Roderic Martí d'Azagra comprà l'alqueria de Llombai, de la qual depenien  Alfarb, Catadau i Aledua.
Arquitectura:
De planta rectangular, conserva gran part de les muralles. Al entre del castell destaca la torres de planta quadrada, amb tres plantes d’alçada rematada amb merlets.

dimecres, 16 de març de 2011

Castell de Begís


Nom:
Castell de Begís
Ubicació:
Begís/Bejís, l’Alt Palància
Tipologia:
Castell
Època:
Segle XIII
Estil:
Islàmic
Estat:
Ensorrat

Síntesi històrica:
       Conquerit en el 1228, per Pere Fernández d’Açagra. En 1245 Jaume I donà el castell de Begís a l’Ordre de Calatrava.
Arquitectura:
       De planta irregular constava de tres recintes, segons la documentació. Actualment queden llenços de muralla amb restes de torrases  i la part inferior de la torre de l’homenatge, de planta quadrada.  

dilluns, 14 de març de 2011

Castell de Veo


Nom:
Castell de Veo
Ubicació:
Alcudia de Veo, La Plana Baixa
Tipologia:
Castell
Època:

Medieval

Estil:
Medieval
Estat:
Ruïnes

Síntesi històrica:
       A 29 de maig de 1242, Jaume I concedí carta de seguretat i poblament als musulmans de la serra d’Eslida i llocs d’Aín, Veo, Senguer. Palmes i Sueras
Arquitectura:
       De planta irregular compta amb varis recintes. Conserva part de les muralles reforçades amb torrases quadrades al seu interior destaca la torre de l’homenatge de planta circular.   

dissabte, 12 de març de 2011

Castell de Santa Barberà (Coix)


Nom:
Castell de santa Barberà
Ubicació:
Coix/Cox, Baix Segura
Tipologia:
Castell
Època:
Segle XIV
Estil:
Medieval
Estat:
Restaurat

Síntesi històrica:
       En el 1296, durant la guerra amb Castella,  Jaume II s’annexionà tota la regió murciana, iniciant-se una disputa per la seva possessió per part dels reis d’Aragó i Castella. En 1304, segons la “Sentència Arbrital de Torrelles” passà a formar part del Regne de València, confirmat un any desprès, 1305, pel “Tractat d’Elx”. 
Arquitectura:
       Es tracta d’un palau de planta rectangular de dos plantes d’alçada, al qual s’accedeix per un arc de mig punt, envoltat per muralles que s’adapten al terreny, reforçada per torres cúbiques en els flancs.  
  .  

dijous, 10 de març de 2011

Castell de Moixent


Nom:
Castell de Moixent
Ubicació:
Maixent, la Costera
Tipologia:
Castell
Època:
Segle XIII
Estil:
Medieval
Estat:
Ruïnes

Síntesi històrica:
       A principis de 1244 l’infant Alfons de Castella va prendre Moixent i Énguera i intentà apoderar-se de Xàtiva. La reacció de Jaume I no es va fer esperar i va prendre Villena, intenta fer el mateix a Sax, Capdet i Bogarra. Quant tot feia preveure una guerra amb Castellà na Violant aconseguí que tots dos es reuniren en el castell d'Almizra (Campet de Mirra). El 24 de març de 1244, tots dos, van signar un nou pacte que delimitava el que serien les fronteres entre les dos corones. Aquesta frontera seguia la línia que va de Biar a, l'actual, Vila Joiosa.
Arquitectura:
       Son visibles importants llenços de muralles així com basaments i cossos de les torres quadrades. Separada del cos del castell trobem la Torre de Coloms, de tres plantes d’alçada i restaurada.    

dimarts, 8 de març de 2011

Torre del Castell.


Nom:
Torre del Castell
Ubicació:
Torrent, l’Horta Oest
Tipologia:
Torre
Època:
Medieval
Estil:
Islàmic
Estat:
Restaurada

Síntesi històrica:
       Donada a l’Ordre de l’Hospital en el 1233, abans de la conquesta de València. Donació que es feu efectiva en el 1238. El 28 de novembre de 1248 el Comendador de l’Ordre de l’Hospital atorgà carta de poblament a cinquanta colons, a les alqueries de Picanya i Torrent.
Arquitectura:
       De planta quadrangular, compta amb cinc plantes d’alçada i terrassa remata amb quatre pinacles, u a cada canto, gravats amb la creu de l’Ordre de l’Hospital.  

dissabte, 5 de març de 2011

Castell de Xiva


Nom:
Castell de Xiva
Ubicació:
Xiva, La Foia de Bunyol
Tipologia:
Castell
Època:
Medieval
Estil:
Islàmic
Estat:
Ruïnes

Síntesi històrica:
       En 1237 Jaume I donà el castell de Xiva a Berenguer d’Entença.  
Arquitectura:
       Son visibles llenços de muralles i algunes torres, també es distingeixen restes de construccions auxiliars. 

dimecres, 2 de març de 2011

Castell de Borriol


Nom:
Castell de Borriol
Ubicació:
Borriol, La Plana Alta
Tipologia:
Castell
Època:
Medieval
Estil:
Islàmic
Estat:
Ruïnes

Síntesi històrica:
       Borriol fou conquerit en el 1233 per Jaume I, qui en el 12 de febrer de 1254 concedí carta de poblament per a poblar-lo de cristians. El mateix any fou lliurat com a feu  Eiximen Pérez d’Arenós.
Arquitectura:
       De planta irregular i esglaonat en tres nivells.  En el nivell més alt es conserven restes de torres i de muralla.